top of page

Партнерство

Українська школа "Ерудит" у Відні була створена у 2013 році за ініціативи батьків, педагогів та підтримки Міжнародної української школи
http://uis.org.ua/
Загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ступенів Міжнародна українська школа (МУШ) є державним закладом освіти України, який забезпечує конституційне право на отримання повної загальної середньої освіти громадянами України, які постійно чи тимчасово перебувають за кордоном та проживають на території Криму та м. Севастополя
Завдяки багаторічній тісній співпраці з МУШ учні школи мають можливість проходити річне оцінювання та отримати на завершення навчального року табель успішності.
Після 4-го класу – свідоцтво про здобуття початкової освіти.
Після 9-го – свідоцтво про здобуття базової середньої освіти.
Після завершення школи в 11-му класі – свідоцтво про здобуття повної загальної середньої освіти.
Це дає можливість дітям, які повертаються в Україну, продовжити навчання в українських школах, а випускникам 11 класу - право навчання у вищих навчальних закладах України та Європи. 
Міжнародна українська школа надає всі необхідні робочі матеріали для вчителів та учнів, підручники та збірники для самостійної роботи екстернів, а також можливість індивідуальних консультацій.
Щорічні літні конференції та участь в онлайн-семінарах дають можливість педагогам школи підвищи рівень кваліфікації.
Куратор Української школи "Ерудит" у Відні від Української міжнародної школи - Захлібна Світлана Вікторівна.

Загальноосвітня школа

bottom of page